El programa d’acolliment lingüístic de la UIC inclou diferents activitats al llarg del curs, per a tothom que vulgui conèixer gent d’altres cultures i practicar idiomes.

Tot l’alumnat de la UIC pot participar en l’acolliment lingüístic del conjunt d’estudiants que cada any arriba a la nostra universitat mitjançant els programes de mobilitat. Igualment, tots els estudiants de mobilitat (Erasmus, etc.) es poden beneficiar de les activitats que es van organitzant.

Escrito per uic-editor el 23 de Juny, 2011