Adéu i gràcies!

Amb la visita del dissabte 7 de juny a la Vall de Núria i l’assistència el dimarts 10 de juny a un assaig dels Castellers de la UPF el Voluntariat Lingüístic ha posat fi al seu programa del curs 2013-2014.

Ha estat un curs intens, amb una programació que ha inclòs un total de 34 visites o activitats, 23 per la ciutat de Barcelona, 10 per la resta de Catalunya i una al Principat d’Andorra –almenys una cada setmana, durant tot el curs. Amb aquestes visites i activitats hem volgut donar a conèixer als estudiants internacionals de la UPF molts llocs interessants de la nostra ciutat i del nostre petit país, i hem volgut compartir amb ells aspectes ben diversos de la nostra cultura –també, en certa mesura, la nostra llengua. Per a nosaltres tot plegat ha estat un enriquidor intercanvi amb ells, amb les seves respectives llengües i cultures… Ha estat un autèntic plaer –i un privilegi– haver pogut compartir-hi tantes hores, en tants llocs diferents, al voltant de temes tan diferents… Dels Pirineus a la Costa Brava, del Penedès a Montserrat, de la Barceloneta a Sarrià, de Televisió de Catalunya al Parlament o al Palau de la Generalitat… Compartir per conèixer, conèixer per poder estimar…

D’altra banda, el Voluntariat Lingüístic també inclou el programa de parelles lingüístiques, amb el qual hem volgut ajudar els estudiants internacionals a millorar els seus coneixements de català i/o de castellà i ajudar alhora els estudiants catalans a millorar els seus coneixements d’altres llengües i a internacionalitzar-se. En total, durant el curs hem rebut unes 400 sol·licituds d’estudiants internacionals –de 50 nacionalitats diferents!– i unes 600 d’estudiants catalans, a partir de les quals hem format gairebé 400 parelles lingüístiques.

Nosaltres, des del Voluntariat Lingüístic, ens hem esforçat al màxim perquè l’estada dels nostres estudiants internacionals a la UPF, a Barcelona, a Catalunya, hagi estat una experiència enriquidora, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista personal. Esperem haver-hi contribuït…

Ara el programa corresponent al curs 2013-2014 ha arribat a la seva fi. Esperem poder tornar al setembre amb noves propostes i il·lusió renovada!!

Moltes gràcies a tots!

Thank you and good bye!

With last Saturday’s tour in Vall de Núria and attendance, last Tuesday, to a second rehearsal of Castellers de la UPF, the Language Volunteering programme of the 2013-2014 academic year has come to its end.

It has been an intense year, with a programme which has included 34 tours or activities, 23 in Barcelona, 10 in the rest of Catalonia and one in Andorra – at least one per week, throughout the year. With these tours and activities our goals have been to let you know many interesting places in our city and in our little country, to share with you different aspects of our culture – including, to some extent, our language. For us it has been an enriching exchange with you, with your own language and culture… It has been a real pleasure – and a privilege – to share with you so many hours, in so many different places, about so many different topics… From the Pyrenees to the Costa Brava, from Penedès to Montserrat, from Barceloneta to Sarrià, from Televisió de Catalunya to the Parliament or the Palau de la Generalitat… Sharing to get to know, getting to know to appreciate…

On the other hand, the Voluntariat Lingüístic also includes, as you know, the language tandem programme, aimed at helping you to improve your knowledge of Catalan and/or Spanish while helping at the same time Catalan students to improve their knowledge of other languages and to internationalize themselves. In total, throughout the academic year we have received some 400 applications by international students – coming from 50 different countries! – and some 600 applications by Catalan students, from which we have matched almost 400 language tandems.

We, from the Voluntariat Lingüístic, have done our best for your stay at UPF, in Barcelona, in Catalonia, to have been an enriching experience, both from a cultural a personal point of view. We hope to have contributed to it…

¡Adiós y gracias!

Con la visita del sábado pasado a Vall de Núria y la asistencia a un segundo ensayo de los Castellers de la UPF el Voluntariat Lingüístic ha puesto fin a su programa del curso 2013-2014.

Ha sido un curso intenso, con una programación que ha incluido un total de 34 visitas o actividades, 23 por la ciudad de Barcelona, 10 por el resto de Catalunya y una al Principado de Andorra –al menos una cada semana, durante todo el curso. Con estas visitas y actividades hemos querido daros a conocer muchos lugares interesantes de nuestra ciudad y de nuestro pequeño país, y hemos querido compartir con vosotros diversos aspectos de nuestra cultura –también, hasta cierto punto, nuestra lengua. Para nosotros todo ello ha sido un enriquecedor intercambio con vosotros, con vuestras respectivas lenguas y culturas… Ha sido un auténtico placer –y un privilegio– haber podido compartir tantas horas, en tantos lugares distintos, alrededor de temas tan distintos… De los Pirineos a la Costa Brava, del Penedés a Montserrat, de la Barceloneta a Sarrià, de Televisió de Catalunya al Parlament o al Palau de la Generalitat… Compartir para conocer, conocer para poder apreciar…

Por otra parte, el Voluntariat Lingüístic también incluye, como sabéis, al programa de parejas lingüísticas, con el cual hemos querido ayudaros a mejorar vuestros conocimientos de catalán y/o de español y ayudar al mismo tiempo a los estudiantes catalanes a mejorar sus conocimientos de otras lenguas y a internacionalizarse. En total, durante el curso hemos recibido unas 400 solicitudes de estudiantes internacionales –¡de 50 nacionalidades distintas!– y unas 600 de estudiantes catalanes, a partir de las cuales hemos formado casi 400 parejas lingüísticas.

Nosotros, desde el Voluntariat Lingüístic, nos hemos esforzado al máximo para que vuestra estancia en la UPF, en Barcelona, en Catalunya, haya sido una experiencia enriquecedora, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista personal. Esperamos haber contribuido a ello…

Escrito per aservitje el 17 de Juny, 2014